Regulamin - Koszulki z nadrukiem - Nadruki na odzieży i gadżetach
15930
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15930,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Regulamin

1. Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa: zasady przesyłania wycen, warunki składania zamówień, zasady składania reklamacji, zwrot towaru oraz rezygnacji z zamówienia.
1.2. Firma Cerito  jest właścicielem domeny www.koszulkiznadrukiem.com . Firma działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Warszawa z dnia 05.12.2016r. , (NIP: 5252051614, REGON: 16032832). Konto bankowe: 86 1140 2004 0000 3602 7658 1896  (Bank: mBank). Siedziba firmy : ul Racławicka 99, 02-634 Warszawa.

1.3. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.koszulkiznadrukiem.com , w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Zasady wysyłania wycen

2.1 Wyceny wykonywane dla klienta są bezpłatne i nie zobowiązują do skorzystania z usług firmy Koszulki z nadrukiem.
2.2 Koszulki z nadrukiem zastrzegają sobie możliwość zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O wszelkich zmianach oraz ich przyczynach klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W tym przypadku klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

3. Warunki składania zamówień

3.1 Do realizacji zamówienia przystępujemy wówczas gdy:
a) Klient prześle wiadomość e-mail lub osobiście przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi szczegółami zamówienia (m.in. wypisaną rozmiarówką, wybraną odzieżą wraz z krojami, kolorystyką, wielkością nadruków, umiejscowieniem nadruków) oraz poprawnie przygotowanymi plikami graficznych do znakowania .
b) Klient dokona pełnej przedpłaty za zamówienie i prześle dowód nadania pieniędzy w formie elektronicznej na skrzynkę e-mail firmy  lub na e-mail osoby obsługującej zamówienie. Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów nie będzie możliwe.

3.2. Termin realizacji podany przy wycenie będzie liczony od momentu spełnienia obu punktów w paragrafie 3.1
3.3. W przypadku wcześniejszej realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany  pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
3.4. Firma  nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia  realizacji zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż 5 dni robocze.
3.5. Złożenie pełnego zamówienia opisane w paragrafie 4.2 w świetle przepisów prawa polskiego jest rozumowane jako zawarcie umowy.
3.6. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, kiedy zamówienie dotyczy znakowania.

3.7. W przypadku wybrania opcji „Odbiór osobisty” Klient zobowiązuje się odebrać zamawiany towar w przeciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania potwierdzenia możliwości odebrania zamówienia (potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail). Zamówienia nieodebrane w ciągu jednego miesiąca będą utylizowane z brakiem możliwości ich odbioru.
3.8. Klient oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie oraz majątkowe do projektu graficznego/logotypu, który przekazuje firmie, celem wykonania nadruku .Firma  nie dokonuje weryfikacji powyższego oświadczenia i przyjmuje  je zawsze jako prawdziwe.
3.9.  Zastrzegamy  sobie możliwość niedostarczenia dokładnej ilości zamawianego produktu. W przypadku niedostarczenia żądanej ilości, firma  zobowiązuje się do wystawienia faktury korekty oraz zwrócenia środków finansowych za niewykonane sztuki z zamówienia.
3.10 Nie ma możliwości zwracania zamówionego towaru, który został już oznakowany. Nieoznakowany  towar można zwrócić tylko i wyłącznie, jeśli nie nosi on oznak użytkowania. Termin zwrotu wynosi 7 dni od daty otrzymania zamówienia. Koszty zwracanego towaru ponosi klient.

4. Zasady składania reklamacji

4.1. Każdemu klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w aspekcie niepoprawnie wykonanego zamówienia w ciągu 14-stu dni od odebrania towaru. Aby zareklamować towar należy wysłać wiadomość e-mail na adres info@koszulkiznadrukiem.com. W wiadomości musi znaleźć się pełny opis reklamowanego towaru wraz z dokładnym opisem czego dotyczy reklamacja.
4.2. Zamówienie może podlegać reklamacji tylko i wyłącznie jeśli odchył wielkościowy, kolorystyczny, gramatury oraz kroju odzieży będzie większy niż +/- 5%, zaś odchył umiejscowienia, dokładność odwzorowania wzoru, kolorystyczny oraz wielkościowy nadruku wykroczy poza zakres +/- 10%. Powyższe obostrzenie jest wynikłe ze skomplikowanego procesu produkcyjnego.
4.3. Odpowiedź na reklamacje Klienta zostanie wysłana w ciągu 3 dni roboczych.

4.4. Klient ma prawo reklamować wyłącznie niepoprawnie wykonany nadruk lub uszkodzoną odzież reklamową. Część towaru, która nie posiada wad nie może zostać zwrócona.

4.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wykonana zostanie naprawa reklamowanego towaru, a jeśli naprawa nie będzie możliwa, warunki rekompensaty zostaną ustalone indywidualnie (rabat lub zwrot poniesionych kosztów przez klienta).
4.6. Klientowi nie przysługuje prawo reklamowania błędnie wykonanego nadruku na odzieży w przypadku gdy zdobienie będzie wykonywane na towarze klienta. Jest to spowodowane podwyższonym ryzykiem związanym z nieznajomością materiału, na którym będzie wykonywany nadruk, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń (np. przypalenia materiału podczas wygrzewania nadruku w prasach transferowych lub w tunelach suszących).

5. Postanowienia końcowe

5.1. Każdy Klient składający dowolne zamówienie w firmie Koszulki z nadrukiem oświadcza, że przeczytał i w pełni akceptuję powyższy regulamin.
5.2 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej firmy Koszulki z nadrukiem. Na żądanie klienta Regulamin jest wysyłany pocztą elektroniczną lub drukowany i przekazywany osobiście klientowi.

Zapytanie ofertowe